روش نصب ترازو به کامپیوتر

امروزه در اکثر موارد استفاده از ترازو،انتقال اطلاعات از ترازو به کامپیوتر بالاخص در ترازوی آزمایشگاهی حائز اهمیت است که جهت حصول این امر نیاز به نصب ترازو به کامپیوتر می باشد که دغدغه ی اصلی کاربران می باشد ، در بیشتر ترازو ها پورت usb و serial جهت اتصال به کامپیوتر قرار گرفته است ، ایجاد ارتباط بین ترازو و کامپیوتر توسط کابل انجام می گیرد توجه داشته باشید که پورت اتصال به کامپیوتر با پورت پرینتر ترازو اشتباه گرفته نشود از سویی نیز زمان اتصال کابل از ترازو به کامپیوتر ممکن است پشت کیس پورتی بنام سریالی نیابید در این صورت با خرید مبدل پورت مشکل را بر طرف نمایید ، سپس بعد از اتصال دستگاه ها ، به ترازو از طریق کامپیوتر یک کامنت ارسال نمایید تا ترازو به شما وزنی را بدهد ( این کامنت از نوع رشته ای است که در ترازو ها مختلف می باشد که معمولا در دفترچه ی راهنمای نصب ترازو این رشته ذکر گردیده است . )  در انتهای رشته ای که به ترازوی دیجیتال می دهیم نیاز به terminator یعنی پایان دهنده وجود دارد که یا cr می باشد که در vb یا vbcr قابل دسترسی می باشد و یا Crlf که در vb یا vbcrlf قابل دسترسی می باشد .
جمع بندی کلی :
طبق نوع ترازو ابتدا ویژگی پورت ، باندریت ، پاریتی و غیره ... را تنظیم نمایید ، در مرحله ی دوم باید دربیابیم که ترازو با کامنتی صفر یا وزن می گیرد و بعد از کامنت terminator پایان دهنده کدام است .

 

/ 0 نظر / 27 بازدید